Loading...
Workshop 3

Concept en lesmateriaal ontwikkelen

Hoe kun je je visie en blauwdruk vertalen naar concreet lesmateriaal en wat heb je daarvoor nodig? Onder begeleiding van ervaren concept- en leermiddelenontwikkelaars ga je in deze workshop aan de slag met het maken of selecteren van leermiddelen die passen bij jouw visie.

Tijd en Locatie

Het tijdstip wordt later bepaald, de locatie wordt later bepaald.

Over de workshop

Je wilt relevant lesmateriaal dat aansluit op de belevingswereld van je leerlingen. Je wilt graag zelf samen met je collega's creatieve opdrachten maken omdat je dat wat jullie belangrijk vinden erin kwijt kunt. Het is ook inspirerend om dit met elkaar te doen. Gebrek aan tijd is meestal het grootste struikelblok. Je moet dus tijd vrijmaken om bij elkaar te zitten. De eerste vraag is dan: wat wordt het concept? Hoe breng je de creatieve opdrachten in samenhang met de benodigde kennis (theorieblokjes)? En waar haal je die vandaan? Sommige docenten kiezen ervoor om colleges te geven of om leerlingen zelf kennis te laten construeren. Andere docenten gebruiken een methode als basis. Idealiter is er een goed evenwicht tussen theorie en creatieve opdrachten. De kennis moet als een stevige fundering onder het (onderzoekend) leren liggen. Dat is een waarborg voor de inhoudelijke kwaliteit. In deze workshop ga je onder begleiding van ervaren leermiddelenontwikkelaars op basis van jouw visie en blauwdruk aan de slag met het ontwikkelen van een leermiddelenconcept. Je leert hoe je dat verder kunt uitwerken tot samenhangend lesmateriaal, opdrachten en leerteksten die leerlingen triggeren.