Loading...
Workshop 2

Van losse vakkennis naar geïntegreerd curriculum

Welke kennis en vaardigheden moeten we aanbieden als school als we Mens- en Maatschappijonderwijs (gaan) aanbieden? Wat schrijft de overheid voor, hoe willen wij dat vormgeven en wat vinden we belangrijk daarin?

Tijd en Locatie

Het tijdstip wordt later bepaald, de locatie wordt later bepaald.

Over de workshop

Bij het vormgeven van het onderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken moet je (of heb je al) als docent en sectie inhoudelijke keuzes maken op het gebied van:

  • Chronologisch of thematisch curriculum en 2 of 3 leerjaren?
  • Mate van samenwerking of vakkenintegratie (multidisciplinair, interdisciplinair of transdisciplinair).
  • Gemeenschappelijk vakbesef (gemeenschappelijk idee over welke elementen uit de vakken een plek moeten krijgen binnen het M&M-onderwijs).
  • Borging van een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw. In de bovenbouw bestaat geen M&M en moet er dus een logische lijn lopen naar de losse vakken.

Samenvattend: Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen op het gebied van M&M-onderwijs en. in welke vorm bieden we dit aan?

Vanuit deze workshopronde ontstaat een blauwdruk met leerdoelen waarin duidelijk wordt hoe je verbanden tussen de verschillende vakinhouden kunt aanbrengen en een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw kunt waarborgen. Het ontwikkelen van zo’n blauwdruk is ook een middel om in een multidisciplinair team nader tot elkaar te komen en de samenwerking tussen de Mens- en Maatschappijvakken te concretiseren. Het ontwikkelen van zo'n blauwdruk is tijdrovend en complex. De lerarenopleiders van Fontys Sittard hebben een format ontwikkeld waarmee je zelf een blauwdruk kunt maken die past bij jouw visie op het Mens- en Maatschappijonderwijs. In deze workshop ga je daarmee aan de slag.

Over Bram de Wever

Bram de Wever is coördinator van de vakgroep geschiedenis aan Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) en coördinator samenwerking M&M-vakken.